Sunday, 15 September 2013

Blogiad agoriadol


Cyfarchion, bob un ohonoch a chroeso i'm gwefan ! Bydd y mwyaf stilgar yn eich plith yn sicr o ofyn pam blog arall yn Gymraeg. Y gwir ydyw fy mod wedi bwriadu dechrau blogio ers tro byd ond bûm yn llaesu dwylo ynghylch y mater tan rŵan. Yr hyn a'm symbylodd i ddechrau'r blog ar hyn o bryd yw anfoesgarwch blogiwr arall yn Gymraeg ar y we tuag ataf. Enw'r blogiwr hwnnw yw Dylan Llŷr ac enw'i flog ef yw " Anffyddiaeth " . Bûm yn postio sylwadau o dro i dro ers tro byd ar ambell flogiad o'i eiddo ar y wefan honno. Gŵr nad yw'n credu yn Nuw yw perchennog y blog, wrth reswm, a chan hynny mae'n gas ganddo fy mod wedi difwyno'i flog gydag ambell ddyfyniad o'r Beibl mewn rhai o'm sylwadau ar ei flog. Mewn  pump sylw ar ei flogiad diweddar ar ' Chelsea Manning ' dyfynais o'r Beibl deirgwaith ac, o ganlyniad i hynny, mae wedi datgan ar goedd ar ei wefan wrthyf ei fod yn bwriadu dileu pob sylw pellach a wnaf ar ei flog. Dyna sut mae pobl sy'n moedro'i pennau gyda dysgeidiaeth y goddefgarwch newydd, megis Dylan, yn ymddwyn. Nodwedd dywyll ar y ddysgeidiaeth newydd hon yw fod pawb sy'n ei harddel yn ceisio distewi'r rheiny sydd gan farn wahanol iddynt. Ffurf newydd ar Natsïaeth yw hyn. Mae calonnau'r fath bobl cyn llidioced â'r Hydref yn y coed a'u geiriau cyn gased â phigau drain ! Os nad ydych yn fy nghoelio darllenwch, er enghraifft  ymatebion Dylan Llŷr i'm sylwadau ar ei flogiad ar ' Chelsea Manning ' ar flog " Anffyddiaeth ".

1 comment:

Nic said...
This comment has been removed by the author.